Plakaty

Toruń Porusza

Klamra 2013

Klamra 2015

Klamra 2018

Klamra 2022

Rajski Przystanek

IV Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej

VII Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej

VIII Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej

IX Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej

Kultura Kujawy i Pomorze

Klamra 2019

Klamra 2014

Nefretete

Katar Film

Przystanek Toruń